Nieuws

Overzichtskaart
Uw burgers optimaal informeren met de overzichtskaart “graaf- en herstelwerken”


Nieuwe website
We heten u bij deze van harte welkom op de nieuwe website van ICASS! Het was hoog tijd voor een nieuw, fris uiterlijk en up-to-date informatie.


ICASS informatiesysteem
Het omvat alle relevante functionaliteiten welke de werkprocessen inzake kabels & leidingen faciliteert.

Regie bij ondergrondse infrastructuurprojecten

Met een omvangrijk netwerk van kabels, leidingen en andere ondergrondse infrastructuur is de Nederlandse bodem druk bezet. Privatisering en liberalisering binnen de ondergrondse infrastructuur hebben geleid tot een veelheid aan zichtbare en onzichtbare belangen. De ondergrondse infrastructuur is daarmee een niet te onderschatten onderwerp binnen een (infrastructureel) project

Sturing, regie, coördinatie en een goede samenwerking met andere partijen is nodig om de hinder voor de burger bij zo’n infrastructureel project tot een minimum te beperken. En dan het liefst tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en met borging van de continuïteit van de voorzieningen.

kables-en-leidingen

“Wij zijn zeer tevreden over het nieuwe digitale systeem ICASS”
Coordinator Kabels en leidingen
Gemeente Eindhoven

Om het werkproces van Kabels en Leidingen nog sneller en vlotter te laten verlopen zijn we overgestapt naar een volledige digitaal werkproces.
Na voorbereidingen en implementatie van ICASS blijkt dat we nog snelle en efficienter kunnen werken.
Het digitaal systeem levert ons en de netbeheerders veel voordelen op.
Zo worden de aanvragen direct digitaal aangeleverd en zijn alle communicatielijnen sneller geworden

Lees meer

icass-informatie-systeem

ICASS informatiesysteem

Het omvat alle relevante functionaliteiten, welke de werkprocessen inzake kabels & leidingen faciliteert. ICASS zal uw administratie technisch operationeel en beschikbaar maken op het internet.

  • 1 informatiesysteem en dossier voor de gemeente EN haar ketenpartners
  • Beheer vergunningen
  • Online meldingen doen door ketenpartners (zowel meldingsplichtig als vergunninghoudend
  • Workflow inzake voorschouw, meetrapport, tussen-, eind- en garantie-inspecties
  • En nog veel meer!

Lees meer

ICASS werkt samen met:

Bezoek website